همایش ملی کیفیت و مشتری مداری

پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری مداری با رویکرد نقش رقابت پذیری و بهبود کیفیت در جلب رضایت مندی مصرف کنندگان
نشست تخصصی آشنایی با شاخص‌های ارزیابی همایش ملی کیفیت و مشتری‌مداری با موضوع تفسیر معیارها، پرسش و پاسخ پیرامون ارائه نسخه ارزیابی (اظهارنامه)، با حضور ریاست محترم کمیته ارزیابی همایش، ۹ دی ماه ۱۳۹۸ در سالن جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید.